Aktivní vs. pasivní přístup


Ve vztahu ke klientům uplatňuji dva přístupy. Pasivní, kdy jsem připraven zpracovat jakýkoliv váš požadavek nebo dotaz, ale sám vás oslovuji minimálně, nebo vůbec. A aktivní přístup, kdy se
snažím sám v pravý čas ozývat, hlídat termíny a obecně být tím, kdo nečeká, až si na svoje peníze sami vzpomenete, ale aktivně se snaží, abyste na ně sami mysleli. 

Za svůj etalon kvality oproti tomu považuji stav, kdy já sám každoročně iniciuji aktualizační a hodnotící setkání, hlídám vám veškeré termíny související s finančními produkty i dalšími souvisejícími oblastmi, vyřizuji veškerou administrativu, kterou vyřídit mohu. Po každé významnější komunikaci vytvářím a do mejlu posílám jakýsi zápis, který slouží k pozdějšímu osvěžení paměti. Máte k dispozici online přehled smluv, nezávisle na tom, zda jsme je sjednávali spolu, nebo zda jste si je přinesli ze světa. Pro případ jakýchkoliv pojistných událostí mám uzavřenou smlouvu s advokátní kanceláří specializující se na hlášení takovýchto událostí a spory s pojišťovnami.

Vytvořte si webové stránky zdarma!