Etické penze


(1.4.2019) Pěkný den, rád bych se zeptal, jestli se ve strategii investování v podkladových fondech DPS nějakým elementárním způsobem odráží faktory zohledňující etické principy a faktory společenské odpovědnosti?

Odpovědi předkládám v původním a plném znění (bez oslovení a podpisu) a dovolím si je dále nehodnotit. Ano, bylo by fajn stejnou otázku položit penzijním společnostem jednou za čas znovu. Mám to v plánu. Ale plánů je hodně. 

AXA Penzijní společnost

 • uvedené faktory v podkladech nezohledňujeme. 

KB Penzijní společnost

 • u nás tato kritéria nezohledňujeme. 

Penzijní společnost České pojišťovny

 • Naší ambicí je automatické uplatňování zásad etického investování při alokaci aktiv transformovaného fondu i účastnických fondů.
  Neetické společnosti máme definovány jako společnosti nesplňující požadavky na zodpovědné investování. Nejsou přímo vyloučené některé obory, ale konkrétní emitenti, kteří podle interních skupinových kritérií představují etický problém (typicky se jedná o společnosti zabývající výrobou či obchodováním se zbraněmi, společnosti významně negativně ovlivňující životní prostředí či působící v zemích s porušováním lidských práv). Pro uplatnění zásad etického investování využíváme seznamu společností nesplňujících zmíněná kritéria, který je monitorován a pravidelně aktualizován na úrovni skupiny Generali.

ČSOB Penzijní společnost

 • Neinvestujeme například do "špinavé" energie, tabákových a zbrojních firem.
  Do etických nebo obdobných fondu neinvestujeme.

NN Penzijní společnost

 • předávám požadavek na patřičné oddělení, budu vás informovat (čtrnáct dní bez odpovědi)
 • (zde se tedy sluší podotknout, že NN Investiční společnost řeší ESG faktory ve svých fondech velmi důsledně a mají celou rodinu fondů "sustainable")
 • (urgence 23.4.)

Allianz Penzijní společnost

 • Skupina Allianz je signatářem PRI (Principles for Responsible Investment) podporovaného Organizací spojených národů, čímž se zavázala prosazovat principy ESG -Environmental, Social and Governance napříč všemi svými organizacemi prostřednictvím rámcových předpisů a metodik.

  Mezi příklady zakázaných průmyslových odvětví patří:

  • zbrojní průmysl: nášlapné miny, kazetová munice, biologické a chemické zbraně

  • uhelný průmysl: těžba uhlí, výroba elektřiny z uhlí

  Allianz předpis a metodika o ESG slouží pouze pro interní účely a není možné je zveřejnit.

Penzijní společnost České spořitelny (dotaz na kritéria mimo inzerovaný "Etický fond"

 • mohu potvrdit, že v současné době jsou uplatňovány faktory zohledňující etické principy a faktory společenské odpovědnosti pouze v Etickém fondu. Nemůžeme vyloučit změny tohoto charakteru ve vzdálenější budoucnosti, ale nejedná se o aktuální záležitost. 

Conseq PS

 • děkujeme za Váš email. Ano, dané faktory jsou součástí investičního procesu v rámci investičního rozhodování. V současné chvíli se jedná pouze o interní dokumenty, které budou na základě nově přicházející směrnice zveřejnovány přibližně na přelomu měsíce června a července přímo na stránkách naší společnosti.
 • Opakovaný dotaz 13.8.2019 - odpověď za pár hodin v následujícím znění: "K danému tématu Vám zasílám širší vyjádření naší společnosti. Cílem všech našich fondů je maximalizování rizikově očištěného očekávaného výnosu pro podílníky. Při analyzování všech společností praktikujeme stejnou fundamentální Value Bottom-up kontrariánskou strategii, přičemž do rozhodovacího procesu vstupují také faktory ESG, jež jsou analyzovány a zohledňovány při tvorbě finálního investičního rozhodnutí. V současné době je drtivá většina společností, ať již vnějšími okolnostmi nebo regulatorními opatřeními, nucena implementovat nebo se chystá zavést kroky, jež jsou v souladu s ESG. Do investičního procesu tak tyto faktory jsou zohledněny, avšak "etický kodex" není přesně určen. Všechny investice jsou analyzovány na separátní bázi, kdy některá společnost může být v implementaci dále než jiná. Zároveň je těžké určit přesná kritéria, kdy je daná hranice ještě v pořádku a kdy není.

  Představení samotných fondů investujících podle této tématiky v dohledné době neplánujeme, protože daná kritéria jsou zohledněna již v stávajících fondech.

  Na stránkách naší společnosti nyní naleznete informace ohledně směrnice, která se mírně opírá také o ESG, k nalezení zde: https://www.conseq.cz/news_detail.asp?page=212&news=1803


Vytvořte si webové stránky zdarma!