Placené servisní poradenství

Nový model vztahu mezi klientem a poradcem. Jasně definovaný seznam služeb, činností, povinností a odpovědností.
Pravidelná měsíční platba vyvážená kompletním a kvalitním servisem bez vazby na využívané produkty.  

V čem spočívá přidaná hodnota? Proč mi chcete platit?

  1. Protože je jasně definováno, kam až sahají moje povinnosti vůči vám. Vy i já budeme přesně vědět na co máte nárok, protože vztah bude postavený na transakci, ne na vágní dohodě, nebo slibu.
  2. Protože už nikdy nebudete cítit oprávněný ani falešný pocit závazku. Platíte mi, tak ať se snažím.
  3. Protože nebudu muset donekonečna rozšiřovat svůj klientský kmen a budu tak mít víc času na vás a budu moci udržet nastavenou kvalitu a přístup. 
  4. Protože se kvalita mojí práce bude moci dále zvyšovat, protože budu mít více času na čtení analýz, studium nových metodik, rozbor podmínek jednotlivých produktů, protože budu mít čas dál se učit a vzdělávat. 
  5. Protože budete moci odložit falešnou obavu, že vám musím na každé schůzce něco prodat. 
  6. Protože do vašeho portfolia budeme moci zahrnout i produkty, které jsou pro vás vhodné, ale já je nemám v nabídce a jejichž doporučením se dosud pravidelně ekonomicky střílím do vlastní nohy. 
  7. Protože když si někoho platíte, obvykle ho posloucháte, budete důsledněji plnit svoje domácí úkoly, začnete být systematičtější a samotní přestanete správu svých peněz a majetku flákat.
  8. Protože si budete vědomi, že vás moje práce něco stojí a budete motivovanější k tomu, abyste odváděli svůj díl. Budete systematičtější, motivovanější a přestanete řešení důležitých, ale nenaléhavých rozhodnutí odkládat. 
  9. Protože můj business stane trvale udržitelným, což znamená, že si za pár let nebudete shánět někoho dalšího.
  10. Protože budu vědět, co jsem slíbil a co se ode mne čeká. Dám si pozor, abych svoje povinnosti naplnil.

Placený model je cesta k vyšší kvalitě, trvalé udržitelnosti a transparentnosti vztahů.

Zajímá? Tak se pojďme domluvit na podmínkách a na ceně.


Rozhodujete vy

Placené servisní poradenství není jediný obchodní model, který uplatňuji. 

Důvodů, proč servisní poradenství chtít je hodně. Pokud v něm nespatříte dostatečnou hodnotu, fungujme zkrátka tak, jako dosud.