O čem je placený model

A proč ho chcete

Vedle pasivního přístupu chci svým klientům nabízet i možnost přístupu aktivního, kdy sám hlídám termíny, v pravý čas se ozývá s informacemi, návrhy a sám iniciuji aktualizační i jiné schůzky. Takto aktivní mohu být jen do doby, dokud na to mám kapacitu. 

Je tu ale sedm dalších důvodů, proč ho chcete

 1. Protože když budu na hranici kapacity, nebudete to vy, u koho uberu. 
 2. Protože vy sami budete důsledněji plnit svoji část a svoje úkoly a přestanete tyto záležitosti odkládat. 
 3. Protože je jasně definováno, kam až sahají moje povinnosti vůči vám. Vy i já budeme přesně vědět na co máte nárok, protože vztah bude postavený na smlouvě, ne na slibu.
 4. Protože služby zadarmo jsou podezřelé. 
 5. Protože můj business stane trvale udržitelným, což znamená, že si za pár let nebudete shánět někoho dalšího.
 6. Protože se kvalita mojí práce bude moci dále zvyšovat. Budu mít čas dál se učit a vzdělávat. 
 7. Protože to úžasným způsobem vyčistí vzduch, odstraní to nejistoty, obavy a pocity.  Naší spolupráci to dá transparentní základ, řád a jistotu.

Aktivní poradce

 • Jsem aktivní do té chvíle, dokud mi zbývá čas, poté chtě nechtě přepínám do režimu pasivního. 
 • Máme-li se sejít, chci abyste přišli vy za mnou.

Pasivní poradce

 • Sám se aktivně neozývám.
 • Jsem pro vás k dispozici na telefonu i na mejlu, vaše požadavky i otázky beze zbytku odbavím, ale o co si neřeknete, to nedostanete.

Motivovaný poradce

 • Povinnosti a nároky definovány smlouvou.
 • Každoroční aktualizační a hodnotící setkání
 • Hlídání veškerých důležitých termínů + kompletní administrativa
 • Pravidelně aktualizovaný přehled
 • Písemný souhrn z každé významnější komunikace
 • Kompletní online složka (ukázka)
 • Spolupráce s advokátní kanceláří specializovanou na hlášení pojistných událostí

Dobře motivovaný poradce

 • Povinnosti a nároky definovány smlouvou.
 • Každoroční aktualizační a hodnotící setkání
 • Hlídání veškerých důležitých termínů + kompletní administrativa
 • Pravidelně aktualizovaný přehled
 • Písemný souhrn z každé významnější komunikace
 • Kompletní online složka (ukázka)
 • Spolupráce s advokátní kanceláří specializovanou na hlášení pojistných událostí
 • Každoroční přepočet existujících produktů
 • Zpracování daňového přiznání
Vytvořte si webové stránky zdarma!